Wioletta Osuchowska

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:29:46
-00:14:51
+00:12:03
263 263
K40 : 82
1 1
11 / 23
-00:10:39
+00:06:36
01:03:41
-00:36:07
+00:32:47
5016 1418
K40 : 353
8 7
132 / 173
-00:23:17
+00:28:25
01:04:13
-00:45:49
+00:33:31
5823 1723
K40 : 393
15 10
156 / 197
-00:20:25
+00:26:14
01:12:04
-00:32:18
+00:40:43
7213 2401
K40 : 482
26 12
205 / 227
-00:11:53
+00:33:50
01:12:44
-00:19:15
+00:40:47
5837 2041
K40 : 255
11 9
128 / 142
-00:07:20
+00:32:19
01:14:23
-00:29:47
+00:44:03
8115 2706
K40 : 440
31 18
189 / 199
-00:09:28
+00:33:17
01:14:05
-00:35:49
+00:45:07
8542 2933 34 47
220 / 226
-00:10:20
+00:37:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii