Łukasz Armatys

Fabryka Palet
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:54:00
-00:49:19
+00:24:19
2470 2034
M30 : 807
1
104 / 277
-00:49:19
+00:24:02
00:57:36
-00:42:12
+00:26:42
3499 2784
M30 : 1119
1
151 / 303
-00:25:32
+00:21:02
00:57:48
-00:52:14
+00:27:06
4219 3282
M30 : 1395
1
177 / 324
-00:33:25
+00:20:46
00:56:10
-00:48:12
+00:24:49
3307 2790
M30 : 1203
1
129 / 355
-00:30:22
+00:22:24
00:52:02
-00:39:57
+00:20:05
1782 1587
M30 : 338
1
82 / 311
-00:26:30
+00:15:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii