Artur Hamot

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:49
-00:37:59
+00:30:55
4630 3410
M30 : 1352
510 508
207 / 303
-00:21:19
+00:25:15
01:10:11
-00:34:11
+00:38:50
6933 4701
M30 : 2004
278 282
305 / 355
-00:16:21
+00:36:25
01:31:21
-00:18:33
+01:02:23
8858 5717 111 174
484 / 485
-00:06:05
+00:55:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii