Robert Baranowski

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:27
-00:40:43
+00:33:07
6143 4574
M40 : 1077
26 16
210 / 293
-00:38:40
+00:22:08
00:54:11
-00:55:43
+00:25:13
3711 3186 15 19
139 / 299
-00:28:34
+00:16:56
00:56:35
-00:50:10
+00:27:06
5664 4777 8 9
192 / 392
-00:28:34
+00:18:30
01:07:26
-00:28:23
+00:37:30
8787 6636 10 8
304 / 339
-00:23:07
+00:27:44
01:03:48
-00:42:46
+00:34:11
6454 5322 8 4
230 / 309
-00:28:01
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii