Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:10
-00:37:00
+00:36:50
7102 5000
M50 : 280
43 / 55
-00:17:25
+00:27:50
01:09:22
-00:40:32
+00:40:24
8094 5456
54 / 58
-00:15:03
+00:29:05
01:06:06
-00:40:39
+00:36:37
9810 6959
56 / 70
-00:16:21
+00:24:10
01:00:38
-00:35:11
+00:30:42
6960 5697
47 / 72
-00:19:49
+00:21:14
01:03:15
-00:43:19
+00:33:38
6315 5240
53 / 77
-00:22:29
+00:23:23
01:04:04
-00:44:41
+00:35:18
5311 4461
50 / 72
-00:26:38
+00:24:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii