Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:05
-00:42:14
+00:31:24
4399 1211
K40 : 352
148 / 198
-00:19:19
+00:23:48
01:01:14
-00:48:48
+00:30:32
5168 1373
K40 : 301
182 / 250
-00:48:43
+00:24:46
01:07:50
-00:36:32
+00:36:29
6519 1994
K40 : 393
223 / 270
-00:21:45
+00:28:54
01:01:42
-00:30:17
+00:29:45
4364 1185
K40 : 134
132 / 181
-00:20:13
+00:22:59
01:18:18
-00:25:52
+00:47:58
8402 2904
K40 : 474
289 / 293
-00:23:49
+00:36:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii