Marek Stryjkowski

Lachert, Ewa Lachert Stryjkowska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:00:44
-00:33:14
+00:27:10
1585 1195
M50 : 123
2
16 / 24
-00:18:32
+00:14:20
00:58:29
-00:44:50
+00:28:48
3765 2854
M50 : 200
1
21 / 45
-00:24:04
+00:14:29
01:03:04
-00:36:44
+00:32:10
4881 3537
M50 : 259
2
31 / 55
-00:23:51
+00:18:14
01:06:41
-00:37:41
+00:35:20
6311 4428
M50 : 258
2
49 / 64
-00:22:20
+00:21:36
01:05:59
-00:26:00
+00:34:02
5099 3507
M50 : 119
2
29 / 35
-00:13:42
+00:21:27
01:30:05
-00:14:05
+00:59:45
8599 5562
M50 : 345
1
79 / 79
+00:45:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii