Sławomir Ziółkowski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:39
-00:33:31
+00:40:19
7704 5256
M50 : 309
15 15
67 / 79
-00:19:26
+00:25:58
01:16:31
-00:33:23
+00:47:33
8664 5649 13 17
79 / 81
-00:03:39
+00:32:47
01:11:04
-00:35:41
+00:41:35
10960 7402 10 12
91 / 98
-00:09:03
+00:28:09
01:10:24
-00:25:25
+00:40:28
9193 6792 7 12
85 / 94
-00:25:25
+00:33:21
01:04:05
-00:42:29
+00:34:28
6529 5361 3 7
69 / 97
-00:29:33
+00:28:38
01:13:29
-00:35:16
+00:44:43
6507 5092 3 6
83 / 97
-00:20:11
+00:37:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii