Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:19
-00:35:29
+00:33:25
5148 1495
K50 : 62
50 / 67
-00:18:27
+00:26:50
01:00:15
-00:49:47
+00:29:33
4932 1261
K40 : 269
55 / 83
-00:18:47
+00:19:55
01:02:25
-00:41:57
+00:31:04
5359 1367
K40 : 268
71 / 101
-00:27:00
+00:24:47
00:59:19
-00:32:40
+00:27:22
3787 930
K45 : 39
40 / 63
-00:26:01
+00:19:25
01:06:45
-00:37:25
+00:36:25
7011 2053
K40 : 321
93 / 123
-00:21:54
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii