Paweł Koryczan

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:40
-00:51:22
+00:27:58
4473 3424
M30 : 1445
36 22
204 / 327
-00:29:06
+00:20:31
00:58:20
-00:46:02
+00:26:59
4072 3288
M30 : 1432
24 20
183 / 333
-00:38:42
+00:21:35
00:59:33
-00:44:37
+00:29:13
5012 3969
M30 : 1768
32 32
236 / 377
-00:35:07
+00:29:13
01:01:11
-00:48:43
+00:32:13
6329 4737 18 33
270 / 377
-00:25:06
+00:24:50
00:56:28
-00:50:17
+00:26:59
5604 4738 10 17
274 / 541
-00:43:45
+00:22:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii