Program Imperezy

9:00         OTWARCIE MIASTECZKA BIEGNIJ WARSZAWO
10:00       ROZPOCZĘCIE IMPREZY
10:10       OFICJALNE OTWARCIE IMPREZY
10:25       ROZGRZEWKA
11:00       START BIEGNIJ WARSZAWO 2021 (z ul. Al Hopffera) 
                 Start Biegnij Warszawo będzie odbywał się falami co 5-7 minut.

11:15       START MASZERUJE KIBICUJE 2021
12:30       DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW
14:00       ZAMKNIĘCIE IMPREZY

Start Biegnij Warszawo będzie odbywał się falami co 5-7 minut.