W ramach opłaty startowej, każdy Uczestnik ma możliwość oficjalnego startu w imprezie biegowej Biegnij Warszawo, otrzymując tym samym w pakiecie:

  • Numer startowy;
  • Jednorazowy, zindywidualizowany chip umożliwiający pomiar czasu biegu;
  • Okolicznościową, techniczną koszulkę biegową;
  • Wyjątkowy okolicznościowy medal na mecie.

 

Aby odebrać pakiet startowy musisz mieć przy sobie:

  • Dokument tożsamości;
  • Wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne do druku na krótki przed biegiem z poziomu zakładki Konto).

 

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby powinnaś/powinieneś posiadać:

  • Wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji osoby;
  • Kserokopię jej dokumentu tożsamości oraz swój dokument tożsamości;
  • Upoważnienie napisane przez tę osobę, uprawniające Cię do odbioru jej pakietu startowego.