INFORMACJE DLA UCZESTNIKA

  • Rejestracja oraz uiszczenie opłaty startowej umożliwia uczestnictwo w Biegu;
  • Numer startowy należy mieć przypięty z przodu klatki piersiowej – zapewni to prawidłową rejestrację czasu biegu;
  • Certyfikat uczestnictwa będzie dostępny po zakończeniu biegu na naszej stronie internetowej w zakładce Konto.

CEL IMPREZY

Celem imprezy jest promocja zdrowia i popularyzowanie aktywności fizycznej poprzez systematyczne uprawianie prostych form ruchu. Uczestnictwo w biegu uświadamia uczestnikom wartość sportu amatorskiego, podkreśla jego znaczenie w dbałości o własne samopoczucie i sylwetkę. Bieg ten umożliwia uczestnictwo wszystkim, którzy chcą rozpocząć przygodę ze sportem amatorskim lub podjąć próbę pokonania dystansu 10 kilometrów.

ZASADY UCZESTNICTWA, KTÓRE WARTO PAMIĘTAĆ:

  • Wszyscy uczestnicy muszą być urodzeni nie później niż 30.09.2007 r., czyli w dniu biegu mieć ukończone 16 lat.
  • Po odbiór pakietu startowego należy zgłosić się z wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji – można je znaleźć logując się na swoim KONCIE (potwierdzenie będą dostępne na krótko przed biegiem).
  • W biegu mogą startować osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne poruszające się na niewyczynowych wózkach inwalidzkich. Nie będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla uczestników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na niewyczynowych wózkach inwalidzkich.
  • Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami.
  • Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijkami (trekkingowymi i Nordic Walking). Osoby startujące z kijkami Nordic Walking zapraszamy do uczestnictwa w MASZERUJĘ-KIBICUJĘ, czyli imprezie towarzyszącej BIEGNIJ WARSZAWO 2023.

Masz więcej pytań? Zajrzyj do działu Pomoc.