Program minutowy imprezy będzie podany bliżej dnia realizacji Imprezy