Szczegółowy program imprezy zostanie przedstawiony bliżej terminu biegu.