Każdy z Uczestników, który ukończy bieg, może sprawdzić uzyskany rezultat oraz pobrać certyfikat uczestnictwa w „BIEGNIJ WARSZAWO 2017” bezpośrednio na naszej stronie internetowej – za pomocą zakładki Konto.

Komplet wszystkich wyników będzie dostępny po biegu (w dn. 1 października 2017 r.). na specjalnie przygotowanej podstronie.

Wyniki można także sprawdzić na stronie firmy DATA SPORT, dokonującej pomiaru czasu – www.online.datasport.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość opóźnienia publikacji wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji. Jeżeli w przeciągu 48 godzin od daty zakończenia biegu nadal nie będzie na stronie Twojego rezultatu, to skontaktuj się z naszym Biurem Informacji: pomoc@www.biegnijwarszawo.pl.