Każdy z Uczestników, który ukończy bieg, może sprawdzić uzyskany rezultat oraz pobrać certyfikat uczestnictwa w „BIEGNIJ WARSZAWO 2022” bezpośrednio na naszej stronie internetowej – za pomocą zakładki KONTO. Komplet wszystkich wyników będzie dostępny po biegu (w dn. 4 października 2022 r.). Wyniki można także sprawdzić na stronie firmy DATA SPORT, dokonującej pomiaru czasu – www.online.datasport.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość opóźnienia publikacji wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji. Jeżeli w przeciągu 48 godzin od daty zakończenia biegu nadal nie będzie na stronie Twojego rezultatu, to skontaktuj się z naszym Biurem Informacji: pomoc@biegnijwarszawo.pl