POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez organizatora biegu, firmę Bogusław Mamiński „SPORTING”, z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje (NIP: 8551010145; REGON: 810669294), oraz siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 9 pokój 115, która zwana jest dalej „Administratorem”.
 2. Podane przez Panią/Pana (zwanych dalej „Uczestnikiem”) dane, będą przechowywane w bazie Administratora oraz przetwarzane dla celów organizacji biegu oraz kolejnych jego edycji.
 3. Uczestnikiem biegu jest każda osoba, która:a. wyraża chęć udziału w organizowanym biegu;
  b. zarejestrowała się do udziału w biegu;
  c. dokonała płatność na poczet swojego udziału w biegu lub której udział został opłacony przez inne podmioty.
 4. Przystępując do rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w rozumieniu Ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz na warunkach podanych w niniejszej polityce.
 5. Proces rejestracji i płatności wiąże się z przekazaniem Administratorowi podstawowych danych osobowych Uczestnika, które z kolei będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do organizacji biegu. Dodatkowo:a. Niektóre, podane przez Uczestnika, dane będą publikowane na listach startowych oraz po odbyciu się organizowanego biegu w stosunku do każdego Uczestnika z osobna, przy czym zakres publikowanych danych ograniczy się do: imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania lub ewentualnie nazwy klubu/stowarzyszenia Uczestnika organizowanego biegu, w celu wykazania wyników i klasyfikacji uczestników biegu.

  b. Jeśli jest to pierwsza rejestracja Uczestnika do biegu (Uczestnik nie brał udziału we wcześniejszych edycjach biegu i nie posiada konta w serwisie internetowym biegu), wiąże się z założeniem spersonalizowanego konta Uczestnika, w serwisie internetowym biegu, którego właścicielem jest Administrator, do którego Uczestnik ma dostęp za pośrednictwem internetu.

 6. Podanie przez Uczestnika biegu danych wymienionych w niniejszej polityce jest dobrowolne, ale niezbędne do:a. Udziału w biegu,
  b. Przeprowadzenia procesu rejestracji do biegu, w tym automatycznego nadania numeru startowego Uczestnika biegu,
  c. Sprawnej realizacji oraz obsługi biegu,
  d. Celów archiwalnych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.
Brak podania wymienionych danych, uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w organizowanym biegu.

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 138), a ich zbieranie i przetwarzanie odbędzie się wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji biegu, realizacji biegu, publikacji wyników, klasyfikacji uczestników biegu oraz dokonania płatności za uczestnictwo w biegu, przy czym poufne dane bankowe dotyczące samej płatności (dane kart płatniczych czy dane dostępu do kont bankowych, z wyłączeniem danych osobowych na potrzeby rejestracji i realizacji biegu), nie będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora.
 2. Dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu oraz akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych, na wskazany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, która może zawierać:a. Informacje nt. biegu oraz jego organizacji,
  b. Informacji nt. kolejnych edycji biegów,
  c. Produktach i usługach oferowanych Uczestnikom biegu przez organizatora, partnerów i sponsorów.

Za w/w zgody Uczestnika na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się zaznaczenie odpowiednich pól, w trakcie rejestracji, przez Uczestnika.

 1. Administrator może przetwarzać i przesyłać do Uczestnika inne informacje drogą elektroniczną, wynikające z procesu rejestracji, opłat i udziału w biegu (np. informacje o nadanym numerze startowym), zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 2. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do:a. dostępu do treści swoich danych,
  b. poprawiania swoich danych,
  c. usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcie złożone przed datą organizacji biegu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu,
  d. przenoszenia swoich danych,
  e. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e. wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pliki cookies:a. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  b. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  I. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej podstronach serwisu
  II. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  III. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

  c. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  d. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

  e. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  I. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  II. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  III. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  IV. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

f. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie.