Tak prezentuje się medal, który otrzymają wszyscy przekraczający linię METY Biegnij Warszawo 2020.