Wszystkim biegaczkom i biegaczom polecamy broszurkę Biegnij Warszawo 2022. W opracowaniu znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu imprezy.