BIEGNIJ WARSZAWO jest imprezą biegową, która odbędzie się 6 października 2019 roku w centrum Warszawy. Trasa biegu na dystansie 10 km przebiega przez główne ulice stolicy oraz miejsca symboliczne. Umożliwia to nie tylko grupową rekreację, ale także aktywne zwiedzanie stolicy Polski.

Start biegu zaplanowany jet na godz. 12.00 z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie.

 

NIEODPŁATNY PRZEJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W DN. 6 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
DLA UCZESTNIKÓW BIEGNIJ WARSZAWO I MASZERUJĘ KIBICUJĘ 2019 

Uczestnicy Biegnij Warszawo 2019 i Maszeruję Kibicuję 2019 mają zapewnione nieodpłatne przejazdy w dniu Biegu (6 października 2019 r) zgodnie z zarządzeniem nr 1541/2019  w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę. 

 Nieodpłatne przejazdy, zgodnie z w/w zarządzeniem, będą odbywały się na podstawie oficjalnych koszulek oraz numeru startowego uczestnika (edycja 2019). Uprawnienie do nieodpłatnych przejazdów będzie obowiązywało w dniu 6 października 2019 r.  w strefie biletowej 1,  na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawy (autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM sp. z o.o.),  nie dotyczy przejazdów pociągami KM Sp. z o.o. oraz WKD Sp. z o.o. w ramach oferty Wspólny bilet ZTM-KM-WKD.