Michał Kudłaczyk

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / Urząd m. st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:03
-00:37:16
+00:36:22
5240 3557
M30 : 1387
3 23
250 / 273
-00:15:35
+00:32:39
01:14:10
-00:25:38
+00:43:16
6288 4121
M30 : 1624
4 21
279 / 300
-00:17:10
+00:40:19
01:11:14
-00:38:48
+00:40:32
6849 4491
M30 : 1839
8 25
283 / 298
-00:13:32
+00:33:57
01:18:46
-00:25:36
+00:47:25
7815 5014
M30 : 2122
7 25
353 / 360
-00:13:44
+00:47:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii