Jakub Rybacki

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:09
-00:44:53
+00:34:27
5992 4175
M20 : 839
417 378
183 / 226
-00:20:07
+00:29:08
01:20:34
-00:23:48
+00:49:13
7891 5038
M20 : 971
357 361
234 / 236
-00:02:37
+00:41:19
01:06:40
-00:37:30
+00:36:20
6989 4949
M20 : 1238
164 163
211 / 263
-00:20:23
+00:35:14
01:08:41
-00:38:04
+00:39:12
10481 7228 71 141
284 / 308
-00:07:00
+00:36:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii