Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:23
-00:44:31
+00:36:25
7361 2195 101 134
175 / 200
-00:14:31
+00:28:17
01:07:27
-00:39:18
+00:37:58
10209 3084 80 135
206 / 253
-00:18:12
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii