Anna Gajewska

PZ HTL S.A. / PZ HTL S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:17:39
-00:32:23
+00:46:57
7227 2630
K40 : 621
11 3
166 / 167
-00:11:45
+00:41:40
01:15:16
-00:29:06
+00:43:55
7567 2631
K40 : 522
14 2
178 / 189
-00:12:21
+00:38:30
01:13:34
-00:30:36
+00:43:14
8017 2645
K40 : 432
11 4
187 / 199
-00:13:29
+00:35:25
01:16:39
-00:33:15
+00:47:41
8669 3017 10 6
197 / 200
-00:03:15
+00:39:33
01:25:33
-00:21:12
+00:56:04
11819 4129 4 1
252 / 253
-00:00:06
+00:48:46
01:20:09
-00:15:40
+00:50:13
9703 2718 6 1
228 / 228
+00:42:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii