Andrzej Folga

Praktyka Lekarska Andrzej Folga
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:02:11
-00:47:51
+00:31:29
5402 3906
M40 : 1134
1
141 / 197
-00:22:27
+00:24:12
00:55:50
-00:36:09
+00:23:53
2805 2289
M40 : 369
1
66 / 142
-00:24:14
+00:15:25
01:00:03
-00:44:07
+00:29:43
5207 4092
M40 : 967
1
130 / 199
-00:23:48
+00:18:57
01:08:28
-00:41:26
+00:39:30
7975 5410 1
203 / 226
-00:15:57
+00:32:04
01:06:41
-00:40:04
+00:37:12
9980 7034 1
282 / 325
-00:21:36
+00:28:54
00:53:09
-00:42:40
+00:23:13
3708 3415 1
96 / 254
-00:31:30
+00:14:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii