Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:28
-00:32:18
+00:32:56
346 83
K50 : 7
5 / 5
+00:15:42
00:59:45
-00:43:34
+00:30:04
4112 1078
K40 : 314
87 / 118
-00:24:08
+00:21:01
00:29:11
-00:15:26
+00:11:28
236 236
K40 : 75
4 / 8
-00:03:08
+00:04:33
01:02:01
-00:37:47
+00:31:07
4673 1242
K40 : 309
98 / 130
-00:24:17
+00:26:12
01:00:24
-00:49:38
+00:29:42
4969 1279
K40 : 275
82 / 129
-00:41:30
+00:21:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii