Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:15
-00:47:47
+00:31:33
5423 1509
K50 : 50
51 / 72
-00:13:05
+00:24:49
01:09:01
-00:35:21
+00:37:40
6726 2109
K40 : 423
65 / 79
-00:29:56
+00:31:12
01:03:34
-00:40:36
+00:33:14
6176 1585
K40 : 248
59 / 89
-00:23:21
+00:19:01
01:14:43
-00:35:11
+00:45:45
8584 2959
96 / 100
-00:09:17
+00:33:29
01:01:50
-00:44:55
+00:32:21
8278 2012
88 / 134
-00:20:42
+00:25:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii