Mariusz Zieja

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:15
-00:38:33
+00:30:21
4495 3338
M40 : 1030
11 13
165 / 237
-00:22:49
+00:22:14
00:51:50
-00:52:32
+00:20:29
1980 1773
M40 : 470
5 5
66 / 310
-00:32:54
+00:14:51
00:50:11
-00:53:59
+00:19:51
1696 1567
M30 : 702
4 4
60 / 350
-00:39:16
+00:12:19
00:51:56
-00:54:49
+00:22:27
3334 3038 2 3
144 / 461
-00:37:14
+00:13:26
01:05:55
-00:29:54
+00:35:59
8483 6502 5 10
354 / 403
-00:18:47
+00:30:04
00:55:34
-00:51:00
+00:25:57
3791 3462 1 2
175 / 316
-00:35:27
+00:21:05
00:57:30
-00:51:15
+00:28:44
3720 3378 1 2
145 / 246
-00:29:14
+00:17:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii