Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:06
-00:36:56
+00:42:24
6985 4525
M30 : 1854
290 / 298
-00:11:40
+00:35:49
01:19:28
-00:24:54
+00:48:07
7853 5025
M30 : 2126
354 / 360
-00:13:02
+00:48:07
01:03:27
-00:32:22
+00:33:31
7876 6210
404 / 498
-00:25:51
+00:30:14
01:07:22
-00:39:12
+00:37:45
7244 5745
306 / 360
-00:21:51
+00:33:44
01:11:57
-00:36:48
+00:43:11
6400 5043
232 / 251
-00:32:25
+00:41:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii