Zapraszamy media do relacjonowania 15. edycji „Biegnij Warszawo” oraz imprezy towarzyszącej „Maszeruję-Kibicuję”. Wnioski o przyznanie akredytacji dla dziennikarzy i fotoreporterów na wydarzenie należy przesyłać do 29 września 2023 r. do godz. 12:00 na adres: media@biegnijwarszawo.pl

Do końca dnia przesłana zostanie do Państwa odpowiedź dotycząca przyznania akredytacji bądź odrzucenia wniosku.

W tytule e-maila proszę wpisać: Akredytacja na „Biegnij Warszawo”, a w treści wiadomości:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę redakcji,
  • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
Konferencja prasowa Biegnij Warszawo 2023