Michał Peć

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:36
-00:43:43
+00:29:55
4066 3008
M30 : 1164
568 347
164 / 259
-00:25:52
+00:25:10
00:59:34
-00:40:14
+00:28:40
4067 3124
M30 : 1228
428 412
154 / 251
-00:29:22
+00:26:01
01:00:53
-00:49:09
+00:30:11
5088 3752
M30 : 1567
341 298
221 / 329
-00:30:48
+00:24:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii