Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:49
-00:24:59
+00:43:55
6327 4135
M20 : 696
864 857
195 / 206
-00:15:44
+00:41:15
00:52:56
-00:51:26
+00:21:35
2294 2026
M20 : 421
64 64
66 / 236
-00:30:15
+00:13:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii