Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:28:29
+00:36:24
3296 1005
K50 : 71
27 / 33
-00:18:40
+00:25:25
01:07:36
-00:26:22
+00:34:02
2093 643
K50 : 48
19 / 21
-00:00:17
+00:23:48
01:06:02
-00:37:17
+00:36:21
5237 1683
K50 : 87
47 / 60
-00:13:56
+00:26:36
01:10:29
-00:29:19
+00:39:35
6000 1989
K50 : 98
61 / 67
-00:12:17
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii