Adam Bartosiak

Farm Frites Poland
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:52:09
-00:51:10
+00:22:28
1981 1675
M40 : 555
2
45 / 136
-00:25:47
+00:15:36
00:53:13
-00:56:49
+00:22:31
2682 2306
M40 : 680
5
63 / 167
-00:36:11
+00:17:14
01:07:40
-00:36:42
+00:36:19
6492 4514
M40 : 1213
8
155 / 189
-00:19:57
+00:30:54
00:58:59
-00:45:11
+00:28:39
4829 3856
M40 : 915
8
120 / 199
-00:28:04
+00:20:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii