Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:43
-00:32:39
+00:40:22
7158 2363
K40 : 472
305 299
203 / 227
-00:12:14
+00:33:29
01:05:47
-00:44:07
+00:36:49
7433 2248 103 138
193 / 226
-00:18:38
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii