Mirella Gmur

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:31
-00:32:39
+00:41:11
7808 2518
K20 : 825
201 188
375 / 403
-00:19:19
+00:40:04
01:07:20
-00:42:34
+00:38:22
7776 2448 107 138
336 / 394
-00:23:19
+00:29:45
01:11:09
-00:35:36
+00:41:40
10977 3570 86 138
504 / 549
-00:16:20
+00:34:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii