Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:40
-00:39:22
+00:39:58
6802 2333
K30 : 1068
519 470
305 / 326
-00:17:36
+00:36:42
01:11:22
-00:33:00
+00:40:01
7108 2334
K30 : 1096
294 298
329 / 360
-00:17:25
+00:39:05
01:14:46
-00:29:24
+00:44:26
8153 2734
K30 : 1295
214 213
389 / 413
-00:12:25
+00:40:37
01:01:14
-00:45:31
+00:31:45
8029 1888 59 115
406 / 585
-00:31:47
+00:29:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii