Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:53
-00:35:29
+00:37:32
6700 4603
M40 : 1240
105 / 128
-00:28:05
+00:34:12
01:09:15
-00:37:30
+00:39:46
10597 7266
144 / 167
-00:26:05
+00:29:49
01:07:35
-00:28:14
+00:37:39
8824 6649
160 / 174
-00:16:17
+00:28:33
01:19:33
-00:29:12
+00:50:47
6826 5232
136 / 139
-00:02:07
+00:46:46
01:16:19
-00:31:56
+00:46:26
6191 4802
132 / 136
-00:10:28
+00:37:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii