Adam Mizera

SWORDS WARSAW
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:40
-00:38:08
+00:30:46
4590 3390
M30 : 1341
3
181 / 262
-00:28:46
+00:24:53
00:56:43
-00:53:19
+00:26:01
3858 3065
M30 : 1314
6
178 / 327
-00:31:03
+00:18:34
01:09:35
-00:34:47
+00:38:14
6832 4664
M30 : 1991
3
291 / 333
-00:27:27
+00:32:50
00:57:01
-00:49:44
+00:27:32
5897 4928 3
284 / 541
-00:43:12
+00:22:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii