Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:07
-01:07:38
+00:09:38
93 87
2 / 392
-00:46:02
+00:01:02
00:42:18
-00:53:31
+00:12:22
305 288
11 / 339
-00:48:15
+00:02:36
00:41:09
-01:05:25
+00:11:32
177 166
5 / 309
-00:50:40
+00:05:38
00:41:45
-01:07:00
+00:12:59
170 160
9 / 288
-00:48:07
+00:06:45
00:50:03
-00:58:12
+00:20:10
1121 1053
42 / 260
-00:39:03
+00:11:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii