Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:18
-00:19:41
+00:40:21
5800 3787
M50 : 130
23 / 26
-00:07:53
+00:32:33
00:50:36
-00:53:34
+00:20:16
1805 1661
M50 : 67
10 / 55
-00:33:59
+00:11:16
00:57:02
-00:52:52
+00:28:04
4798 3897
30 / 58
-00:27:23
+00:16:45
00:59:00
-00:36:49
+00:29:04
6328 5322
41 / 72
-00:21:27
+00:19:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii