Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:33
-00:29:37
+00:44:13
8130 5413
M50 : 328
56 / 60
-00:08:44
+00:34:06
01:04:37
-00:45:17
+00:35:39
7193 5101
58 / 74
-00:19:12
+00:22:14
01:04:41
-00:42:04
+00:35:12
9340 6761
59 / 84
-00:32:17
+00:22:50
01:00:14
-00:35:35
+00:30:18
6834 5621
65 / 106
-00:21:25
+00:21:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii