Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:38:32
+00:34:29
6128 4347
M40 : 1152
210 / 270
-00:23:45
+00:26:54
00:49:29
-01:00:25
+00:20:31
1938 1785
75 / 299
-00:33:16
+00:12:14
01:18:01
-00:28:44
+00:48:32
11650 7636
389 / 392
-00:07:08
+00:39:56
00:46:59
-00:48:50
+00:17:03
1252 1190
46 / 339
-00:43:34
+00:07:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii