Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:46:46
-01:03:08
+00:17:48
1132 1062 3
36 / 299
-00:35:59
+00:09:31
00:48:04
-00:58:41
+00:18:35
1626 1540 2
45 / 392
-00:37:05
+00:09:59
00:49:15
-00:46:34
+00:19:19
2072 1957 2
71 / 339
-00:41:18
+00:09:33
00:57:06
-00:51:39
+00:28:20
3602 3282 3
156 / 288
-00:32:46
+00:22:06
00:56:17
-00:51:58
+00:26:24
2841 2562 1
112 / 260
-00:32:49
+00:17:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii