Ewa Urbańczyk

Mamy ruszamy
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:58:59
-00:51:03
+00:28:17
4563 1087
K40 : 226
1
160 / 250
-00:50:58
+00:22:31
01:09:58
-00:34:24
+00:38:37
6901 2213
K40 : 445
3
236 / 270
-00:19:37
+00:31:02
01:11:58
-00:32:12
+00:41:38
7852 2543
K40 : 414
3
268 / 293
-00:30:09
+00:30:39
01:08:17
-00:41:37
+00:39:19
7933 2539 3
270 / 299
-00:14:28
+00:31:02
01:11:53
-00:23:56
+00:41:57
9319 2486 1
326 / 339
-00:18:40
+00:32:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii