Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:20
-00:35:59
+00:37:39
5400 3625
M30 : 1407
232 / 250
-00:15:11
+00:37:39
00:57:08
-00:42:40
+00:26:14
3365 2706
M30 : 1090
130 / 262
-00:33:18
+00:20:21
00:55:08
-00:54:54
+00:24:26
3324 2744
M30 : 1178
157 / 327
-00:32:38
+00:16:59
00:59:37
-00:44:45
+00:28:16
4545 3569
M30 : 1565
200 / 333
-00:37:25
+00:22:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii