Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:16
-00:33:54
+00:39:56
7638 5228
M50 : 306
64 / 79
-00:19:49
+00:25:35
00:59:42
-00:50:12
+00:30:44
5848 4495
53 / 81
-00:20:28
+00:15:58
01:08:08
-00:38:26
+00:38:31
7376 5804
80 / 97
-00:25:30
+00:32:41
01:05:34
-00:43:11
+00:36:48
5578 4612
71 / 97
-00:28:06
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii