Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:11
-00:44:43
+00:36:13
7309 2162 2
59 / 74
-00:18:38
+00:22:48
01:07:36
-00:39:09
+00:38:07
10254 3119 2
67 / 84
-00:29:22
+00:25:45
01:05:47
-00:30:02
+00:35:51
8455 1966 3
88 / 106
-00:15:52
+00:26:39
01:05:53
-00:40:41
+00:36:16
6956 1373 1
78 / 98
-00:25:24
+00:25:51
01:03:33
-00:45:12
+00:34:47
5208 810 3
59 / 91
-00:33:15
+00:22:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii