Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-00:38:17
+00:38:59
10435 3230
350 / 392
-00:16:41
+00:30:23
01:03:42
-00:32:07
+00:33:46
7945 1703
279 / 339
-00:26:51
+00:24:00
01:03:17
-00:43:17
+00:33:40
6324 1080
223 / 309
-00:28:32
+00:27:46
01:09:30
-00:39:15
+00:40:44
6153 1233
259 / 288
-00:20:22
+00:34:30
01:08:38
-00:39:37
+00:38:45
5463 1023
226 / 260
-00:20:28
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii