Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:56
-00:36:23
+00:37:15
5357 1751
K50 : 93
43 / 54
-00:17:42
+00:23:28
01:05:32
-00:34:16
+00:34:38
5360 1609
K50 : 74
51 / 70
-00:09:53
+00:25:16
01:05:36
-00:44:26
+00:34:54
6065 1857
K50 : 63
60 / 72
-00:09:44
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii