Rafał Dajczer

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:41:02
-00:54:47
+00:11:06
202 191 1
7 / 375
-00:45:16
+00:05:41
00:41:39
-01:04:55
+00:12:02
213 202 1
7 / 313
-00:46:04
+00:03:08
00:41:52
-01:06:53
+00:13:06
177 167 2
11 / 237
-00:43:22
+00:09:46
00:44:19
-01:03:56
+00:14:26
261 244 1
11 / 219
-00:48:55
+00:13:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii